Rejestracja przez Internet
3 intuicyjne modele portfeli inwestycyjnych
0 zł opłaty manipulacyjnej
Ulgi podatkowe w IKE oraz IKZE

Nie licz na ZUS. Zadbaj już teraz o komfort życia na emeryturze.
Dlaczego to się opłaca?

Skarbiec Program Emerytalny

Skarbiec Program Emerytalny to nowoczesny sposób umożliwiający gromadzenie środków na Twoją emeryturę w ramach III Filaru. 

I FILAR
=ZUS

II FILAR
=ZUS+OFE

III FILAR
Skarbiec Program
Emerytalny

Obligatoryjny
Dobrowolny

I i II Filar – jak to działa?

Jeżeli pracujesz w Polsce na podstawie umowy o pracę bądź na podstawie mianowania, powołania, wyboru lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Najczęściej odprowadza je pracodawca. W skład takiego ubezpieczenia wchodzą kolejno: składka emerytalna, rentowa, chorobowa oraz wypadkowa.

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego po przejściu na emeryturę. Kwoty miesięczne, jakich może spodziewać się przyszły emeryt w ramach tego ubezpieczenia, niestety nie są optymistyczne. Eksperci szacują je na około 30% ostatniej pensji*. Dzieje się tak, ponieważ składka emerytalna w ramach I i II filaru jest ściśle powiązana z pensją (łącznie wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto) oraz pomijając część składki, którą można po złożeniu deklaracji odkładać w OFE (2,92%), nie jest inwestowana, a jedynie waloryzowana o realny wzrost cen i usług ustalany przez GUS.

Co to oznacza? Statystyczny Polak średnio miesięcznie zarabia 4059,19 zł brutto (dane na podstawie GUS – stan na wrzesień 2015). Po przejściu na emeryturę jego środki na życie skurczą się nagle do około 1200-1300 zł. Aby zachować dotychczasowy standard życia niezbędna jest inna forma oszczędzania. Tu wkracza w grę III Filar.

III Filar

III Filar to rozwiązanie, dzięki któremu sam odkładasz tyle pieniędzy, ile chcesz i możesz robić to w elastycznych cyklach. III Filar kojarzony jest z tajemniczymi skrótami IKZE (Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). Są to nic innego jak metody oszczędzania, którym nadano nazwy ze względu na unikalne cechy, czyniące z nich formę inwestycji. Poniższa tabela przedstawia różnice między IKE i IKZE.

Skarbiec TFI ma do zaoferowania coś więcej: rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie zalet trzech produktów oszczędnościowych połączonych w jeden Program: wspomnianych IKE oraz IKZE, a także Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).

Co zyskujesz

Wyższe dochody na emeryturze (sprawdź kalkulator). IKE oraz IKZE są zwolnione z podatku Belki. Równocześnie IKE i IKZE objęte są limitami wpłat w skali roku. Program Emerytalny Skarbiec umożliwia alokację środków ponad te limity. Nadwyżka jest bowiem przekazywana do PSO. Tym samym cały mechanizm funkcjonuje w ramach jednego spójnego produktu. Co więcej sam decydujesz, ile środków przeznaczysz na każdy z trzech elementów składowych, a także wybierasz swój własny model portfela inwestycyjnego.

Cała procedura rejestracji i obsługi odbywa się przez Internet.

Porównanie elementów składowych Skarbiec Program Emerytalny

IKE

Brak podatku od zysków kapitałowych
Wpłat dokonywanych w danym roku nie odlicza się od podstawy opodatkowania
Limit wpłat w 2015 roku: 11877,00 zł
Limit wpłat w 2016 roku: 12165,00 zł
Podatek dochodowy przy wypłacie środków: brak
Wypłata środków: 60 lat
Wcześniejsza wypłata środków: tak (pod warunkiem opłacenia podatku od zysków kapitałowych)

IKZE

Brak podatku od zysków kapitałowych
Wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym można odliczyć od podstawy opodatkowania
Limit wpłat w 2015 roku: 4750,80 zł
Limit wpłat w 2016 roku: 4866,00 zł
Podatek dochodowy przy wypłacie środków: 10% kwoty wypłaty
Wypłata środków: 65 lat
Wcześniejsza wypłata środków: tak (wypłacone środki powiększają PIT)

PSO

Nabycie jednostek uczestnictwa funduszy w ramach jednego z trzech intuicyjnych modeli portfela inwestycyjnego

Podatek od zysków kapitałowych
Wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie odlicza się od podstawy opodatkowania
Brak limitu wpłat
Podatek dochodowy przy wypłacie środków: brak
Wypłata środków: w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości
Wcześniejsza wypłata środków: tak

Sprawdź, co możesz zyskać dzięki Programowi Emerytalnemu

Podaj swój wiek:


18
60
65
Miesięczna kwota, którą chcesz odłożyć:


100
2000
kapitał skumulowany wpłacony
0000000
kapitał wypłacony
0000000
zysk
0000000


Symulacja zakłada średnią roczną stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 6%. Środki w pierwszej kolejności inwestowane są w IKZE, po przekroczeniu limitu kwotowego na IKZE zgodnie ze stanem na 2015 rok inwestowane są w IKE i po przekroczeniu limitu kwotowego na IKE zgodnie ze stanem na 2015 rok inwestowane są w PSO. Na potrzeby symulacji przyjęto skalę podatku dochodowego dla stawki 18%. Środki z IKE wypłacane są zgodnie z regulaminem po osiągnięciu wieku 60 lat, a środki z IKZE po przekroczeniu progu 65 lat. Użytkownik wskazuje miesięczną kwotę, którą chciałby odłożyć oraz podaje swój wiek. Kalkulator ma charakter wyłącznie poglądowy, wyniki przedstawione przez kalkulator są hipotetyczne i nie stanowią jakiejkolwiek oferty oraz nie stanowią prognozy przyszłych wyników.

3 intuicyjne modele portfeli inwestycyjnych

Gromadzone przez Ciebie środki w ramach Programu Emerytalnego są inwestowane w jednostki funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. Przygotowaliśmy 3 intuicyjne warianty inwestycji (aktywny, statyczny, indywidualny). Decydując się na Skarbiec Program Emerytalny możesz wybrać jeden z nich:  

Portfel aktywny

Gdzie środki automatycznie przenoszone są pomiędzy subfunduszami w momencie osiągnięcia określonego wieku, dzięki czemu wraz ze zbliżaniem się oszczędzającego do wieku emerytalnego spada ryzyko związane z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych.

Portfel statyczny

Portfel statyczny, gdzie wpłacając środki decydujesz się na stały podział pomiędzy trzy subfundusze
(Skarbiec Akcja – 30% wpłat;
Skarbiec III Filar -40% wpłat;
Skarbiec Depozytowy – 30% wpłat).

Portfel indywidualny

Portfel indywidualny, gdzie sam decydujesz w które subfundusze chcesz zainwestować swoje pieniądze (maksymalnie trzy Subfundusze Funduszu SKARBIEC FIO).