Skarbiec Holding opublikował wyniki za I kwartał roku obrotowego 2022/2023

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2022 r. (I kwartał roku obrotowego 2022/2023). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 13,6 mln zł (wobec ok. 35,6 mln zł rok wcześniej).

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2022 r. wyniosły ok. 13,4 mln zł wobec ok. 24,3 mln zł rok wcześniej. Wynagrodzenie zmienne nie zostało pobrane (w okresie lipiec - wrzesień 2021 r. wyniosło ono ok. 11,2 mln zł). Grupa odnotowała w III kwartale 2022 r. (I kwartał roku obrotowego 2022/2023) stratę w wysokości ok. 3,7 mln zł (zysk ok. 12,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r.).
Światowa gospodarka poturbowana dwoma latami pandemii od lutego 2022 r. musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami spowodowanymi rosyjską agresją na Ukrainę. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z jednym z najtrudniejszych dla rynków finansowych okresów w historii, co było widoczne również w III kwartale 2022 r., zarówno w wycenach spółek obecnych m.in. na warszawskiej giełdzie, utrzymującej się wysokiej inflacji czy niskich notowaniach złotego mówi Piotr Szulec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

W tym czasie, jak podkreśla Piotr Szulec, kluczowe było wprowadzenie szeregu zmian w strategii prowadzenia biznesu, dopasowanie się do nowych realiów, określenie najważniejszych zadań w perspektywie średnio i długoterminowej.
Podjęliśmy szereg decyzji mających wpływ na pozycję Grupy, w tym samego Skarbiec TFI. Wzmocnienia w zespole menedżerskim, prace nad nowymi produktami i rozwiązaniami informatycznymi, optymalizacja kosztowa  czy wreszcie plany w zakresie zwiększania skali działalności Holdingu poprzez możliwe do zrealizowania akwizycje są właśnie tymi kamieniami milowymi, które mają przynieść wymierne efekty dla naszych Klientów i Akcjonariuszy – stwierdza Piotr Szulec.
Zasoby kapitałowe Grupy pozwalają nam na stawianie sobie ambitnych wyzwań niezależnie od obecnych zawirowań na rynkach finansowych. Wzrost skali działalności, nabranie odpowiedniej masy, w przyszłości powinno zabezpieczyć nas przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi, zwiększyć spektrum prowadzonych przez nas działań i docelowo stworzyć również możliwość wypłaty dywidendy naszym akcjonariuszom – podsumowuje Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj