9,5 mln zł wyniósł zysk netto Skarbiec Holding w roku obrotowym 2021/2022

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022 (1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie ok. 94,8 mln zł (wobec ok. 165,8 mln zł rok wcześniej). Natomiast zysk netto sięgnął ok. 9,5 mln zł (ok. 61,1 mln zł w poprzednim roku obrotowym).  

Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w roku obrotowym 2021/2022 wyniosły ok. 78,4 mln zł wobec ok. 82,4 mln zł rok wcześniej. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 15 mln zł wobec ok. 82,2 mln zł w okresie lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Komentując wyniki Grupy szczególną uwagę należy zwrócić na niezwykle wymagające otoczenie rynkowe. W drugim półroczu 2021 r. cała światowa gospodarka wciąż jeszcze zmagała się ze skutkami epidemii COVID-19. Wzrost inflacji, wahania kursu złotego, niekorzystna sytuacja na rynku długu tworzyły znaczące wyzwania, szczególnie dla sektora usług finansowych. Pojawiały się jednak również pierwsze sygnały rosnącego optymizmu inwestorów. Niestety do czasu. Napaść Rosji na Ukrainę ponownie wywróciła globalny porządek gospodarczy mówi Piotr Szulec, Prezes Zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI

Pierwsze półrocze 2022 r., a także kolejne miesiące kalendarzowe bieżącego roku, to dla rynków finansowych jeden z najgorszych okresów w historii. Do wysokiej czy nawet bardzo wysokiej inflacji i zawirowań na giełdach, dołączyły symptomy świadczące o nadchodzącym globalnym spowolnieniu gospodarczym czy wręcz recesji. Dla szeregu firm nadszedł czas radykalnego przeformatowania dotychczasowych strategii biznesowych. Dotyczy to również sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych – dodaje Piotr Szulec.

Jak zaznacza Prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI nowa sytuacja zmieniła podejście inwestorów do ryzyka. A to z kolei przełożyło się na działania firm z sektora usług finansowych.

Niezwykle ważne są zmiany w filozofii inwestowania, ograniczanie zbędnego ryzyka, właściwe profilowanie sposobu działania funduszy, zespołów zarządzających, strategii biznesowych. Zarządzanie ryzykiem stało się ważniejsze od maksymalizacji zysku – podkreśla Piotr Szulec.

Zdaniem Prezesa obecny, niełatwy okres w gospodarce, przyczynia się do zmian w wielu sektorach, w tym w kontekście udziałów rynkowych, czy otwarciu na projekty z zakresu przejęć i połączeń.

Za nami miesiące intensywnego rozwoju, zarówno w sferze menedżerskiej jak i biznesowej. W pierwszych miesiącach 2022 r. doszło do kilku istotnych zmian w zespole zarządzających, a także w składzie zarządów obu spółek wchodzących w skład Grupy Skarbiec. Bacznie przyglądaliśmy się zarówno sytuacji rynkowej jak i oczekiwaniom Klientów pracując nad kolejnymi rozwiązaniami produktowymi – takimi jak np. Skarbiec Krótkoterminowy, który pojawił się w ofercie Towarzystwa we wrześniu – komentuje Prezes

Stabilna sytuacja finansowa Grupy i silne zaplecze kapitałowe, m.in. dywidenda w kwocie 47 mln zł otrzymana od Skarbiec TFI w sierpniu br. (z przeznaczeniem na cele akwizycyjne), w obecnym trudnym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, otwiera przed nami szereg możliwości, co komunikujemy inwestorom od kilku miesięcy. Bacznie obserwujemy to, co dzieje się w sektorze TFI, na rynku pośredników finansowych czy domów maklerskich i prowadzimy konkretne rozmowy. Stąd również niezmienna potrzeba zabezpieczania środków na ww. procesy akwizycyjne. Naszym głównym celem pozostaje wzrost skali działalności całej Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding i nabranie odpowiedniej masy, co w przyszłości powinno zabezpieczyć nas przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi i stworzyć również możliwość wypłaty dywidendy naszym akcjonariuszom – podsumowuje Piotr Szulec.
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj