Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-12-2020

Raport bieżący nr 40/2020
 
Data sporządzenia: 30-12-2020 
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %


Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-12-2020

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2020 („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszom uczestniczącym w ZWZ przysługiwało łącznie 5.186.217 głosów. Ogólna liczba głosów w spółce SKARBIEC HOLDING S.A. w dniu 29.12.2020 r. wyniosła 6.821.677.
Lista akcjonariuszy:
  1. AORAM SP. Z O.O., liczba głosów z akcji na ZWZ: 2.251.152; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 43,41%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 32,99%
  2. METLIFE OFE, liczba głosów z akcji na ZWZ: 499.663; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 9.63%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,32%
  3. PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, liczba głosów z akcji na ZWZ: 337.281; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 6,50%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 4,94%
  4. REAL ESTATE INVESTMENTS FIZ, liczba głosów z akcji na ZWZ: 1.130.829; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 21,80%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 16,57%
  5. VALUE FIZ, liczba głosów z akcji na ZWZ: 419.890; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,10%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,15%
 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 


 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj