Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 6/2020
 
Data sporządzenia: 31-03-2020
 
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. Pan Christopher Biedermann złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja wchodzi w życie z dniem złożenia.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D.U.2018 poz.757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj