Rezygnacja członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 1/2020
 
Data sporządzenia: 08-01-2020
 
Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 


Temat: Rezygnacja członka Zarządu Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 08.01.2020 r. Pan Paweł Tokarski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 08.01.2020 r.
W rezygnacji nie zostały wskazane przyczyny jej złożenia.
 
Od dnia 08.01.2020 Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu w osobie P. Anny Milewskiej oraz Prokurenta Spółki w osobie P. Michała Reszki.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D.U.2018 poz.757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Michał Reszka - Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj