Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r

Raport bieżący nr 41/2019
Data sporządzenia: 13-12-2019 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat: Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 04.07.2019 r. Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.
 
Termin publikacji raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., który został ustalony na dzień 14 lutego 2019 roku zostaje przesunięty na dzień 30 marca 2019 roku.
 
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 04.07.2019 nie ulegają zmianie.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 79 ust. 5 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj