Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 29/2019
 
Data sporządzenia: 07-08-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 7 sierpnia 2019 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 3 898,8 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 647,5 mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 807,4 mln zł
łącznie:   3 454,8 mln zł
2.    Fundusze dedykowane: 215,3 mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:  228,7  mln zł,
w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 43,7 mln zł .
 
Według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj