Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 28/2019
 
Data sporządzenia: 19-07-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Zmiany w składzie Zarządu Skarbiec TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) przekazuje otrzymaną w dniu 19 lipca 2019 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła w dniu 19 lipca 2019 r. następujące uchwały:
  1. uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Stupnickiego ze składu Zarządu Towarzystwa,
  2. uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Zatryba do składu Zarządu Towarzystwa.       
Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej  P. Grzegorza Zatryba stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
 
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj