Korekta Raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17.06.2019

Raport bieżący nr 25/2019- korekta
 
Data sporządzenia: 17-06-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat: Korekta Raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17.06.2019 


Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” ) informuje, iż na skutek oczywistej omyłki w raporcie wskazana została nieprawidłowa data, na którą złożona została rezygnacja przez członka Zarządu Skarbiec TFI S.A. P. Jacka Janiuka. Zamiast „17 marca 2019” powinno być „17 czerwca 2019”.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj