Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r

Raport bieżący nr 23/2019

Data sporządzenia: 24-05-2019 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 17.08.2018 r. Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości  raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r.
 
Termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r., który został ustalony na dzień 30 sierpnia 2019 roku zostaje przesunięty na dzień 12 września 2019 roku.
 
Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 22/2018 z dnia 17.08.2018 z uwzględnieniem modyfikacji dokonanej raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 12.02.2019 nie ulegają zmianie.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 79 ust. 7 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj