Korekta Raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 9.05.2019

Raport bieżący nr 22/2019- korekta
Data sporządzenia: 09-05-2019
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Temat: Korekta Raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 9.05.2019

Treść raportu: Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka”) niniejszym informuje, iż na skutek oczywistej omyłki w Raporcie wskazana została nieprawidłowa data, na którą podano ilość funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. - zamiast „31 grudnia 2018” powinno być „30 kwietnia 2019”.  W związku z powyższym dokonuje się korekty Raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 9.05.2019 w podanym wyżej zakresie.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Małgorzata Koszutska -  Prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj