Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 21/2019
Data sporządzenia: 09-04-2019 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 09.04.2019 r. od Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informację, iż w dniu 09.04.2019 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Towarzystwa  w drodze kooptacji na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Pana Christophera F. Biedermanna z dniem podjęcia uchwały.
 
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj