Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 16/2019
 
Data sporządzenia: 12-03-2019
 
Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 12 marca 2019 r. Pan Maciej Radziwiłł złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki . Rezygnacja wchodzi w życie z dniem złożenia. Jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (D.U.2018 poz.757).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:


Paweł Tokarski – Członek Zarządu
Małgorzata Koszutska - prokurent
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj