Powołanie Członków Rady Nadzorczej w spółce zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 71/2018

Data sporządzenia: 20-10-2018 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej w spółce zależnej od Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku powziął informację, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej od Emitenta, tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) podjęło następujące uchwały:
  1. uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa w osobie Pana Bogusława Grabowskiego ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  2. uchwałę o odwołaniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa w osobie Pana Piotra Stępniaka ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  3. uchwałę o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w osobie Pana Roberta Oppenheim ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  4. uchwałę o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa w osobie Pani Iwony Sroki ze składu Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  5. uchwałę o powołaniu Pana Stanisława Kluzy do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzeniu mu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  6. uchwałę o powołaniu Pana Bogusława Rajcy do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  7. uchwałę o powołaniu Pani Anny Milewskiej do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzeniu jej pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały,
  8. uchwałę o powołaniu Pana Macieja Radziwiłła do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzeniu mu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa z chwilą podjęcia uchwały.
 
Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Stanisława Kluzy, Pana Bogusława Rajcy, Pani Anny Milewskiej oraz Pana Macieja Radziwiłła zostały przekazane raportem bieżącym nr 64/2018.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska –Członek Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj