Rezygnacja Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Raport bieżący nr 70/2018
 
Data sporządzenia: 19-12-2018 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Treść raportu:
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku Pani Ewa Radkowska- Świętoń złożyła rezygnację z pełnionej przez nią funkcji Prezesa Zarządu Skarbiec Holding S.A.
Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą jej złożenia.
 
W rezygnacji nie zostały wskazane przyczyny jej złożenia.
 
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
 
Anna Milewska –Członek Zarządu
Paweł Tokarski – Członek Zarządu
 
Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej w tutaj.
Akceptuję  |   Ukryj